Ο νέος είναι ωραίος αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο νέος είναι ωραίος αλλά ο παλιός είναι αλλιώς.

επισημαίνει:
Την αξία της εμπειρίας των μεγαλυτέρων.