Σα γεράσει ο διάβολος γίνεται καλόγερος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΓΗΡΑΤΕΙΑ

Σα γεράσει ο διάβολος γίνεται καλόγερος.

δηλώνει πως :
Όταν ο άνθρωπος γεράσει και δεν μπορεί να κάνει την έντονη ζωή του παρελθόντος, τότε παριαστάνει τον μετανιωμένο και τον αδιάφορο για τις ηδονές.