Μη λέω κι ακούω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΠΡΑΞΗ

Μη λέω κι ακούω.

σημαίνει:
Να κάνεις αυτό που σου λέω, δεν το λέω μόνο για να το ακούω.