Να μην σου δίνει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΤΟΧΗ

Να μην σου δίνει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις.

δηλώνει:
Πως ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει πολλά.