Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΕΛΙΟ

Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος

λέγεται :
Όταν κάποιος γελοιοποιείται με τις πράξεις του κάνοντας τους άλλους να γελάσουν και να το ευχαριστηθούν.
ομοίως:
θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.