Να μην σε νοιάζει να ρωτάς, βάζεις καινούργια πάθη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

Να μην σε νοιάζει να ρωτάς, βάζεις καινούργια πάθη.

σημαίνει :
Να μην ανοίγεις παλιές πληγές γιατί αναζωπυρώνονται έτσι καινούργια μίση και πάθη.