ΔΕν θέω να σε βλέπω ούτε ζωγραφιστό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΘΥΜΟΣ

ΔΕν θέω να σε βλέπω ούτε ζωγραφιστό.

εκφράζει:
Τον μεγάλο θυμό για κάποιον.