Να μην σε ήξερα κυρά θάλασσα, ερχόμουν κολυμπώντας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Να μην σε ήξερα κυρά θάλασσα, ερχόμουν κολυμπώντας.

σημαίνει :
Όταν δεν γνωρίζουμε τους κινδύνους και τις δυσκολίες μπορούμε ευκολότερα να προχωρήσουμε σε μια ενέργεια. Η γνώση ωστόσο φέρνει προφυλάξεις και δισταγμούς. Λέγεται και για τις επικίνδυνες γυναίκες.