Γυνή δε χρηστή πηδάλιον έστ οικίας. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Γυνή δε χρηστή πηδάλιον έστ οικίας.

σημαίνει πως :
Η σωστή γυναίκα είναι το τιμόνι του σπιτιού.