Γυνή τε πάντων αγριότατων κακό. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Γυνή τε πάντων αγριότατων κακό.

σημαίνει πως :
Η γυναίκα είναι το πιο άγριο από όλα τα κακά.