Γυνή εστί δαπανηρόν φύσει σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Γυνή εστί δαπανηρόν φύσει

σημαίνει πως :
Η γυναίκα είναι από τη φύση της δαπανηρή, πουλυέξοδη και σπάταλη.