Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος.

σημαίνει :
Ζωή χωρίς γιορτές μοιάζε με μακρύ δρόμο χωρίς πανδοχεία.(για ξεκούραση).