Ο βίος βραχύς η δε τέχνη μακρά. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Ο βίος βραχύς η δε τέχνη μακρά.

σημαίνει :
Η ζωή είναι σύντομη ενώ τη τέχνη αιώνια.
εννοείται πως
Ο άνθρωπος πεθαίνει όμως η τέχνη του μένει αιώνια.