Αγαθή και μάζα μετ' άρτον.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Αγαθή και μάζα μετ' άρτον.

σημαίνει:
Καλό είναι και το ψωμί με κριθάρι (αντί του σιταρένιου).
λέγεται
Για κάποιον που προσφέρει δευτέρας διαλογής προϊόντα.