Γυνή δικαία του βίου σωτηρία. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Γυνή δικαία του βίου σωτηρία.

επίσης:
Η καλή γυναίκα είναι σωτηρία στη ζωή (εννοεί του άντρα)
Ού μεν γαρ τι γυναικός άμεινον αγαθής. (Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο -για τον άντρα- από την καλή γυναίκα)