Ξένος πεφυκώς τοις ξενίζοντας σέβου. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΞΕΝΟΣ

Ξένος πεφυκώς τοις ξενίζοντας σέβου.

και γενικότερα:
Όταν είσαι φιλοξενούμενος, να σέβεσαι αυτούς που σε φιλοξενούν.
Όταν βρίσκεσαι σε ξένη χώρα να σέβεσαι τους κανόνες και τις παραδόσεις της χώρας αυτής.