Τι σοφώτερον; Χρόνος. Τα μεν γαρ εύρηκεν ούτος ήδη, τα δ' ευρήσει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΧΡΟΝΟΣ

Τι σοφώτερον; Χρόνος. Τα μεν γαρ εύρηκεν ούτος ήδη, τα δ' ευρήσει.

σημαίνει :
Ποιος είναι ο πιο σοφός; Ο χρόνος. Γιατί τα τωρινά τα έχει ήδη ανακαλύψει, ενώ τα μελλούμενα θα τα ανακαλύψει στο μέλλον.