Τοις γαρ θανούσι μόχθος ου προσγίγνεται. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΑΝΑΤΟΣ

Τοις γαρ θανούσι μόχθος ου προσγίγνεται.

από τον :
Για τους δε πεθαμένους, βάσανα δεν υπάρχουν.
Σοφοκλή (496-406)=.Χ στην τραγωδία Τραχινίαι.