Ψυχάριον εί, βαστάζον νεκρόν. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΑΝΑΤΟΣ

Ψυχάριον εί, βαστάζον νεκρόν.

μεταφορικά:
Είναι ψυχωμένος, αυτός που οδηγεί τον νεκρό.
Είναι σπουδαίος όποιος κατορθώνει να θάψει τον κακό του εαυτό.