Εύκολος η εις άδου οδός· καταμύοντας γουν απιέναι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΑΝΑΤΟΣ

Εύκολος η εις άδου οδός· καταμύοντας γουν απιέναι.

γράφτηκε:
Εύκολος ο δρόμος για τον Άδη, πας και με κλειστά τα μάτια.
Από τον κυνικό φιλόσοφο Βίων τον Βορυσθενίτη γύρω στο 300 π.Χ