Θανάτου μόνον ουκ έστιν επανόρθωμα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΑΝΑΤΟΣ

Θανάτου μόνον ουκ έστιν επανόρθωμα.

δηλώνει:
Ο θάνατος είναι το μόνο που δεν επανορθώνεται.
Το αμετάκλητο του θανάτου και ότι τα πάντα -εκτός του θανάτου- γίνεται να διορθωθούν.