Εκ γαίης γαρ πάντα και εις γην πάντα τελευτά. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Εκ γαίης γαρ πάντα και εις γην πάντα τελευτά.

.:
Από την γη ξεκινούν όλα και στην γη καταλήγουν.