Ζώμεν αλογίστως προσδοκούντες μη θανείν. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Ζώμεν αλογίστως προσδοκούντες μη θανείν.

εννοείται:
Ζούμε ασυλλόγιστα νομίζοντας πως δεν θα πεθάνουμε.
Πως όταν συνειδητοποιήσουμε τον θάνατο, θα ζούμε πιο συνετά και λογικά.