Βίος βίου δεόμενος ουκ έστιν βίος. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Βίος βίου δεόμενος ουκ έστιν βίος.

σημαίνει πως:
Ζωή που φοβάται την ζωή δεν είναι ζωή.
Όταν ζούμε με τον φόβο, δεν μπορούμε να χαρούμε την ζωή μας.