Τω βίω μη μάχου. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Τω βίω μη μάχου.

εννοεί πως:
Μην μάχεσαι την ζωή σου.
Δεν πρέπει να αντιστεκόμαστε στα πράγματα αλλά να προσαρμοζόμαστε σε αυτά.