Ανοήμονες βιούσι ού τερπόμενοι βιούν. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Ανοήμονες βιούσι ού τερπόμενοι βιούν.

..:
Οι ανόητοι ζουν χωρίς να είναι ευχαριστημένοι που ζουν.