Λάθε βιώσας. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Λάθε βιώσας.

δηλώνει:
ζήσε κρυφά (εν κρυπτώ ή στην αφάνεια)
Να ζει κανείς απαρατήρητος, μακριά από τη δημοσιότητα και χωρίς να προβάλλεται.