Σκηνή πας ο κόσμος εστί και παίγνιον· ή μάθε παίζειν ή φέρε τας οδύνας. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Σκηνή πας ο κόσμος εστί και παίγνιον· ή μάθε παίζειν ή φέρε τας οδύνας.

δηλώνει:
Ο κόσμος είναι σκηνή και παιχνίδι, ή μάθε να παίζεις ή υπέμεινε τις συμφορές.
Όποιος δεν προνοεί, δεν είναι προετοιμασμένος, θα τον βρουν συμφορές.