Αν είναι τα αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις,

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αν είναι τα αρνιά σου αμέτρητα, πες πως αρνιά δεν έχεις,

σημαίνει πως :
Ανέχεις μεγάλη περιουσία καλύτερα να μην το ξέρουν οι άλλοι