Τέλος όρα βίου. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Τέλος όρα βίου.

δηλώνει:
Να βλέπεις το τέλος του βίου.
Να μην ξεχνάμε πως η ζωή μας κάποτε φτάνει στο τέλος της.