Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είν' και μπαλωμένο. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΤΟΠΙΚΟ

Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είν' και μπαλωμένο.

δηλώνει:
Πως πρέπει να προτιμάμαι τα προιόντα του τόπου μας.