Μη παιδί μάχαιραν. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μη παιδί μάχαιραν.

σημαίνει:
Όχι μαχαίρι στο παιδί.
Μην αναθέτουμε σε άπειρους ανθρώπους υποθέσεις που χρειάζονται εμπειρία.