Λύκος αίγαν εκκαλών.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Λύκος αίγαν εκκαλών.

λέγεται:
Ο λύκος καλεί τις κατσίκες.
Για περιπτώσεις εχθρών που παριστάνουν τους φίλους για να σε εκμεταλλευτούν.