Λύκος αετόν φεύγει. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Λύκος αετόν φεύγει.

λέγεται:
Ο λύκος ξεφεύγει απο τον αετό.
Για περιπτώσεις που δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει απο κάτι.