Ίνα μη φάγης σκόροδα, μηδέ κυάμους σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Ίνα μη φάγης σκόροδα, μηδέ κυάμους

δηλώνει :
Για να μην τρώς σκόρδα, ούτε κουκιά.
Αυτούς που θέλουν να ζουν ήσυχα χωρίς πολλά ερεθίσματα ή σκοτούρες, καθώς τα σκόρδα τα έτρωγαν πριν την μάχη και τα κουκιά οι δικαστές και οι πολιτικοί τα κατανάλωναν για να μένουν ξύπνιοι πολλές ώρες.