Όλος ο κόσμος δώδεκα κι η Πόλη δεκαπέντε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Όλος ο κόσμος δώδεκα κι η Πόλη δεκαπέντε.

λέγοταν:
Για την Κωνσταντινούπολη επι Βυζαντίουν, δηλώνοντας την κυριαρχία της σε όλο τον κόσμο.
σήμερα
Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την κυριαρχία της πρωτεύουσας έναντι των άλλω πόλεων μιας χώρας ή την προτίμηση κάποιου τια για την γενέθλια πόλη του.