Χρόνος ό πάντων πρόγονος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΧΡΟΝΟΣ

Χρόνος ό πάντων πρόγονος.

σημαίνει :
Ο χρόνος είναι αυτός που όλα τα δημιουργεί.