Χρόνος αληθείας πατήρ.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΧΡΟΝΟΣ

Χρόνος αληθείας πατήρ.

σημαίνει :
Ο χρόνος είναι πατέρας της αλήθειας.