Τοίς νόμοις γάρ τών πολιτών εμμενόντων,οί πόλεις ισχυρόταταί τε και ευδαιμονέσταται γίγνονται. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΝΟΜΟΣ

Τοίς νόμοις γάρ τών πολιτών εμμενόντων,οί πόλεις ισχυρόταταί τε και ευδαιμονέσταται γίγνονται.

σημαίνει :
Οταν οι πολίτες μένουν σταθεροί στους νόμους,οι πόλεις γίνονται και πιο ισχυρές και πιο ευτυχισμένες.