Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ

Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι.

λεγεται:
Για δυο ανθρώπους που ταιριάζουν απόλυτα.