Τά δέ μοι παθήματα μαθήματα γέγονεν. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τά δέ μοι παθήματα μαθήματα γέγονεν.

σημαίνει :
Τα παθήματά μου, ας γίνουν μαθήματα.