Πόλεως ψυχή νόμοι εισίν,πόλις μή όντων νόμων καταλύεται. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΝΟΜΟΣ

Πόλεως ψυχή νόμοι εισίν,πόλις μή όντων νόμων καταλύεται.

σημαίνει :
Οι νόμοι είναι ψυχή της πόλης, η πολιτεία καταλύεται, εάν δεν υπάρχουν νόμοι.