Ο τής φιλοδοξίας έρως τών ανθρώπων τόν νού επιθολαί. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΦΙΛΟΔΟΞΙΑ

Ο τής φιλοδοξίας έρως τών ανθρώπων τόν νού επιθολαί.

σημαίνει :
Ο πόθος της φιλοδοξίας θολώνει το μυαλό του ανθρώπου.