Μηδένα πρό τού τέλους μακάριζε. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Μηδένα πρό τού τέλους μακάριζε.

σημαίνει :
Κανένα μην θεωρείς ευτυχισμένο, πριν το τέλος της ζωής του.