Η καλώς ζήν ή καλώς τεθνηκέναι τόν ευγενή χρή. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Η καλώς ζήν ή καλώς τεθνηκέναι τόν ευγενή χρή.

σημαίνει :
Ή να ζει κανείς με τιμή ή να πεθαίνει με τιμή.