Ζώμεν γαρ ουχ ως θέλομεν αλλ' ως δυνάμεθα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Ζώμεν γαρ ουχ ως θέλομεν αλλ' ως δυνάμεθα.

δηλώνει πως:
Δεν ζούμε όπως θέλουμε αλλά όπως μπορούμε.
Δεν γίνεται να πραγματοποιηθούν όλες μας οι επιθυμίες στην ζωή αλλά πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να ζούμε όπως μπορούμε.