Ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ο καλός ο μύλος όλα τα αλέθει.

λέγεται:
Για ανθρώπους που έχουν γνώσεις κι ικανότητες, και τα καταφέρνουν με οτιδήποτε κι αν ασχοληθούν και σε οποιαδήποτε περίσταση.