Εκ δυοίν τρία βλέπεις. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΟΡΑΣΗ

Εκ δυοίν τρία βλέπεις.

σημαίνει:
Από τα δύο βλέπεις τρία.
λέγεται για
Αυτούς που δεν βλέπουν καλά.