Εκ του βίου κράτιστόν εστιν υπεξελθείν ως εκ συμποσίου, μήτε διψώντα, μήτε μεθύοντα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΖΩΗ

Εκ του βίου κράτιστόν εστιν υπεξελθείν ως εκ συμποσίου, μήτε διψώντα, μήτε μεθύοντα.

δηλαδή:
Απ' τη ζωή, το καλύτερο είναι να αποχωρείς όπως απο ένα συμπόσιο: ούτε διψασμένος ούτε μεθυσμένος
Να ζεις την ζωή σου, χωρίς να χάνεις το μέτρο.