Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΜΟΙΡΑ

Το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον.

ή αλλιώς:
Αδύνατον να ξεφύγει κανείς απο το πεπρωμένο του.
Την ειμαρμένην ουδ’ αν είς εκφύγοι. Εστιν ειμαρμένα πάντα. (Όλα είναι γραμμένα)